Στρογγυλή Τράπεζα: Ιδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχων νερών και τροφίμων


Μαυρίδου Αθηνά
Ειδικά θέματα διαπίστευσης μεθόδων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού και τροφίμων

Κοράκη Δώρα
Λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων νερών και τροφίμων  – Προβλήματα και προοπτικές

Τρακόσσα Ιόνη
Λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων νερού και τροφίμων σε ακριτικό νησί – Προβλήματα και προοπτικές

Γκίκας Δημήτρης
Λειτουργία εργαστηρίου τροφίμων σε βιομηχανία τροφίμων – Ειδικά θέματα

Συζήτηση