Συμπόσιο: Διαγνωστική Γενετική


Α΄ενότητα

1) Μοριακή Γενετική των συχνότερων μονογονιδιακών νοσημάτων
2) Μοριακή Γενετική διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων
3) Μοριακή Γενετική καρκίνου

 

Β’ ενότητα

1)  Η σημασία της Κυτταρογενετικής στην προγεννητική διάγνωση
2)  Κυτταρογενετική του καρκίνου

 

Γ’ ενότητα

1) Μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (aCGH) στη διαγνωστική Γενετική
2) Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)