Συμπόσιο: Τελευταίες εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση


  • Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση
    α. Βιοψία εμβρύων
    β. Γενετική ανάλυση

 

  • Ταχεία κατάψυξη (Υαλοποίηση-Vitrification) ωαρίων εμβρύων

 

  • Συνεχής παρακολούθηση ανάπτυξης εμβρύων με μικροκάμερα (Time-lapse). Τι καινούργιο μάθαμε;