Ενότητα: ‘Βιολογία Διατήρησης: η προστασία της βιοποικιλότητας σε ένα κόσμο που αλλάζει’


Μ. Αριανούτσου, Καθηγήτρια Οικολογίας, ΕΚΠΑ: “Βιολογία Διατήρησης: αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της πλανητικής μεταβολής”

Π. Μαραγκού, Συντονίστρια επιστημονικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης του WWF Ελλάς: “Η τέχνη της σύνθεσης: η βιολογία διατήρησης μέσα από την εμπειρία του WWF”

Π. Παφίλης, Επ. Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, ΕΚΠΑ: “Η άλλη όψη της Βιολογίας Διατήρησης – ανορθόδοξες προσεγγίσεις, απαραίτητα εργαλεία”