Συμπόσιο: “Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχων νερών και τροφίμων”


Συμπόσιο με θέμα: “Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχων νερών και τροφίμων”

Εισηγητές
Μαυρίδου Αθηνά, «Ειδικά θέματα διαπίστευσης μεθόδων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού και τροφίμων» (Συντονίστρια Συμποσίου)
Κοράκη Δώρα, «Λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων νερών και τροφίμων – Προβλήματα και προοπτικές»
Τρακόσσα Ιόνη, « Λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων νερού και τροφίμων σε ακριτικό νησί – Προβλήματα και προοπτικές»
Γκίκας Δημήτρης, «Λειτουργία εργαστηρίου τροφίμων σε βιομηχανία τροφίμων – Ειδικά θέματα»