Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση και Επαγγελματικές προοπτικές»


Εισηγητές

Ευθυμιόπουλος Σπύρος Καθ. Νευροβιολογίας, Τμ. Βιολογίας Αθήνα, Συντονιστής

Καρουσιώτη Χρήστος BSc, υποψ. PhD, Δημόκριτος

Δαρμανή Σπύρος Μοριακός Βιολόγος PhD, Stanford

Γκίκας Δημήτρη, PhD, DELTA MicroLab-Διεύθ. Διασφάλισης Ποιότητας-ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Παπανικολάου Βασίλης, PhD, IAE Ευρωγενετική.

Eρωτήματα/θέματα που θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν από τις εισηγήσεις:

  • Είναι επαρκής η βασική μεταπτυχιακή εκπάιδευση για την ενασχόληση σε ένα ή περισσότερους τομείς.
  • Η εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται ανάλογα με την πρόοδο της Βιολογίας;
  • Η επαγγελματική εμπειρία ανατροφοδοτεί τροποποιήσεις στην εκπάιδευση;
  • Προτάσεις για τη βελτίωση του «διαλόγου» εκπαίδευση/επάγγελμα;
  • Επαγγελματική αποκατάσταση σήμερα στα αντίστοιχα πεδία;
  • Ποιά τα επαγγελματικά δικαιώματα/κατοχύρωση των βιολόγων σήμερα;
  • Κατοχύρωση δικαιωμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητων;

H συνολική διάρκεια της συζήτησης είναι 90 λεπτά περιλαμβάνοντας και συζήτηση διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να περιλάβει η συζήτηση νέα ερωτήματα η να έρθει σε επικοινωνία με τους εισηγητές ας επικοινωνίσει έγκαιρα με την γραμματεία του συνεδρίου της  ΠΕΒ: biopevconf@gmail.com

Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου