Ομιλία: Single cell biology, ανασκόπηση του πεδίου και εφαρμογές στη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου


Σπύρος Δαρμάνης, Μοριακός Βιολόγος, PhD

Το κύτταρο είναι η θεμελιώδης μονάδα οργάνωσης όλων των πολυκύτταρων οργανισμών. Δεδομένου όμως του μικρού του μεγέθους και της έλλειψης τεχνικών με την απαραίτητη ευαισθησία και διεκπεραιωτική ικανότητα (throughput), η μελέτη της κυτταρικής σύστασης ιστών σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων ήταν μέχρι σήμερα πολύ δύσκολη.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια άνθηση του τομέα εκείνου της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας που ασχολείται με την ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων (Single cell biology). Πλέον είναι δυνατή η χειραγώγηση και ανάλυση του γονιδιώματος (DNA), του συνόλου του αγγελιοφόρου RNA καθώς και μέρους του συνόλου των μεταφραζόμενων πρωτεϊνών, χιλιάδων μεμονωμένων κυττάρων. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε φυσιολογικούς ιστούς, στους οποίους ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερους μέχρι τώρα άγνωστους κυτταρικούς τύπους. Επιπροσθέτως, μπορούμε πλέον να μελετήσουμε καρκινικούς ιστούς όχι ως μια ομοιογενή μάζα κυττάρων αλλά ως ένα “οικοσύστημα” διαφορετικών κυτταρικών τύπων με πολύ διαφορετικές ιδιότητες και ανταπόκριση σε θεραπεία.

Στα πλαίσια της παρουσίασής μου σκοπεύω να παρέχω μια επισκόπηση αυτού του γρήγορα αναπτυσσόμενου τομέα. Επιπροσθέτως, ευελπιστώ να παρουσιάσω παραδείγματα εφαρμογών με έμφαση στην ανάλυση του ανθρώπινου εγκεφάλου.