Παράταση υποβολής εργασιών


Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε την παράταση υποβολής εργασιών, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.