Ομιλία: Η σημασία της Βιοποικιλότητας, του Οικολογικού Κινδύνου και των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στις πολιτικές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης


Καθηγητής Γεράσιμος Αράπης
Διευθυντής Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά οδός 75 – Βοτανικός
11855 Αθήνα
mani@aua.gr

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τα θέματα που αφορούν στην προστασία της Βιοποικιλότητας και στη βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρουν τα Οικοσυστήματα αποτελούν αντικείμενα του θεσμικού πλαισίου – τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του εθνικού – και επηρεάζουν σημαντικά τις πολιτικές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, η έννοια του Οικολογικού Κινδύνου έχει πλέον επιστημονική υπόσταση και μάλιστα υπολογίζεται με πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Στην εισήγηση αυτή θα περιγραφεί η σύγχρονη ορολογία, οι έννοιες και η μεθοδολογία που αναφέρεται στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά υπεισέρχονται στις πολιτικές που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και που αναπόφευκτα επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη.