Ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ DNA ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS)


Στα πλαίσια του συνεδρίου περιλάβαμε μια εισαγωγική ενότητα που αφορά την μεθοδολογία και εφαρμογές της Αλληλούχισης DNA Νέας Γενιάς.

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο η ΠΕΒ πρόκειται να διοργανώσει ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα παρουσιάζει αναλυτικά τις εφαρμογές της μεθόδου αλλά θα παρέχεται και η δυνατότητα στους μετέχοντες πρακτικής άσκησης

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ DNA ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) – (Next Generation Sequencing)

 • NGS: Τεχνολογική «μόδα» ή αναγκαιότητα;
  Παπανικολάου Βασίλης, PhD.ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ IAE
 • Βασικές αρχές του πρωτοκόλλου και της ανάλυσης NGS με την τεχνολογία Ion Torrent
  Δάβανος Νίκος , ΑΝΤΙΣΕΛ, ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ.
 • Βασικές αρχές του πρωτοκόλλου και της ανάλυσης NGS με την τεχνολογία Illumina
  Ζυγούρη Χριστιάννα, PhD, MBA. Safeblood Bioanalytica ΑΕ
 • Δημιούργησε το δικό σου panel γενωμικού ελέγχου.
  Μαρούλης Βασίλειος, MSc, NEOLAB IAE, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Χρήση του NGS στην ανάλυση των γονιδίων BRCA1 και BRCA2.
  Αγιαννιτόπουλος . Πρότυπο Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού GENEKOR
 • Χρήση του NGS στην ανάλυση του γονιδίου CFTR.
  Σαμαρά Σταυρούλα, PhD. Εταιρεία Έρευνας και Εφαρμογών Μοριακής Κυτταρογενετικής ΒιοΑναλυτική- ΓενόΤυπος.
 • NGS Data Analysis
  Carlo Casale, Sophia Genetics
 • Συζήτηση