Ομιλία: Η καλλιέργεια της θάλασσας


Ανδρέας ΛΑΓΚΗΣ

Ειδικός ιχθυολόγος, MSc Πανεπιστημίου Αλιείας του Τόκυο, τέως στέλεχος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης δεν περιμένουν

Στη παρούσα οικονομική συγκυρία η αναπτυξιακή προσέγγιση αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα και ελπίδα για το παρόν κα το μέλλον της χώρας μας. Ο κυβερνητικός προγραμματισμός που όλοι ανυπομονούμε να δούμε ξεκινά από «το όραμα» που ζητάμε να γίνει πράξη μετά από δέκα, είκοσι ή και τριάντα χρόνια.
Η καλλιέργεια της θάλασσας έχει κάνει μεγάλα βήματα από τότε που ξεκίνησε και υπόσχεται ακόμα περισσότερα για το μέλλον. Νέες και πολλά υποσχόμενες έρευνες διεξάγονται στην Ελλάδα και αλλού που θα φέρουν και άλλες καινοτόμες μεθόδους για την καλλιέργεια θαλασσινών ψαριών. Οι τύχες των ωκεανών και του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται από τη διατήρηση και την παραπέρα ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών τροφής.
Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό, αρκεί να εκπονήσει άμεσα την Εθνική Στρατηγική της, προγραμματίζοντας με συνέπεια και θεσπίζοντας ένα προοδευτικό νομοθετικό πλαίσιο, την κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού και την έρευνα. Αυτοί είναι οι άξονες δράσης που προτείνονται για την επανατοποθέτηση του τομέα στην προηγούμενη κυρίαρχη θέση που κατείχε πριν την πτώχευση που επακολούθησε.
Παράλληλα με την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών η θαλασσοκαλλιέργεια άλλων ειδών που ξεκινά με την ανακάλυψη και τον προσδιορισμό χρήσιμων για τον άνθρωπο ιδιοτήτων θαλάσσιων οργανισμών και βακτηρίων μπορεί να αναπτύξει νέα προϊόντα γαλάζιας βιοτεχνολογίας που σύντομα θα καταλάβουν μια εξέχουσα θέση στις αναπτυξιακές δραστηριότητες της ΕΕ.
Το «όραμα» δεν είναι δύσκολο να επιτευχτεί αν πείσουμε ο ένας τον άλλο ότι κάτι πρέπει τελικά να κάνουμε, συμφωνώντας όλοι μαζί εξαρχής στο «Όραμα» με στόχους και προτεραιότητες, άλλωστε «Οι καιροί ου μενετοί».

Λέξεις-κλειδιά: υδατοκαλλιέργειες, ανάπτυξη, όραμα, στρατηγική, γαλάζια βιοτεχνολογία